Belangrijke data

Algemeen

21 oktober 2016: Magda 4 Kids (19u – 21u)

21 oktober 2016: Blow tha speakers

22 oktober 2016: Gidsenbal Aus Tirol

2  oktober 2016: Geen vergadering

5 maart 2017: Geen vergadering

29 – 30 april 2017: Opendeurdag

25 juni 2017: Slotdag

Elfen

5 – 10 juli 2017: Kamp
17 – 19 maart 2017: Weekend 2

Kabouters

7 – 9 oktober: 2016: Jungle-Book weekend
17-19 februari 2017: Hollywoodweekend
3 – 10 juli 2017: kamp

Joka’s

2 – 10 juli 2017: kamp
18 – 20 november 2016: Weekend 1
31 – 2 april 2017: Weekend 2

Jonggidsen

20 – 30 juli 2017 : kamp
4 – 6 november: Weekend
3 -7 april 2017: Papaka

Gidsen

7 – 9 oktober 2016: Weekend
20 – 30 juli 2017: kamp
17-19 maart 2017: Gemengd weekend