Medische fiches

Zoals elk jaar moeten de medische fiches van uw dochter(s) opnieuw worden ingevuld. Om hier zo corona-proof te werk te gaan zullen de medische fiches online worden ingevuld. Op deze manier kan u tijdens het jaar het medische fiche van uw dochter snel aanvullen of aanpassen bij veranderingen.

Hier vindt u de Handleiding voor het invullen van het medische fiche.

Heeft u al een medische fiche online ingevuld vorig jaar? Dan volstaat het om dit opnieuw na te kijken en indien nodig aan te vullen of aan te passen.